Samenwerken met God

Samenwerken met God

Vanaf zondag 24 april starten we een nieuwe serie: Samenwerken met God. In deze blog lees je meer over de inhoud van de serie en hoe jij kunt ontdekken hoe God met jou wil samenwerken.

Door te lijden, sterven en op te staan uit de dood heeft Jezus de wereld verlost. Dat vieren we met Pasen. Hij verlost de hele wereld en dat betekent dat hij elke persoon heeft verlost. We hoeven onszelf niet te verlossen. We ontvangen wat Jezus voor ons deed door zijn kruis en opstanding. Tegelijkertijd mogen we wel meewerken aan onze verlossing. Wij werken samen met God. En vaak zal God onze zwakheden wegnemen en ons veranderen en transformeren zodat we een kracht ten goede kunnen zijn in deze wereld. In de loop van deze serie zullen we kijken naar verlossing en wat God in ons wil verlossen. We zullen kijken hoe de kracht van de verrezen Jezus zijn vroege volgelingen veranderde in krachtige krachten van het goede. God maakte mensen geschikt die Hij uitkoos als instrument van Zijn vrede. Om met God samen te kunnen werken moeten we ons door Hem laten verlossen, zoals we dat ook zien bij enkele mannen uit het nieuwe testament. 

Zo kijken we naar hoe Thomas werd verlost van zijn twijfel en een gelovige Thomas werd. Hoe Petrus Jezus verloochende uit angst, maar toen Jezus hem daarvan verlost had hij de eerste leider van de Kerk werd en bereid om zijn leven te geven voor zijn geloof. Paulus was een man van eigen gerechtigheid en met een ongelooflijke drang om de wet zelf te vervullen, maar toen hij daarvan verlost werd en begon te vertrouwen op de genade van God kon hij door God gebruikt worden om het Evangelie te brengen aan de hele wereld. En Paulus was hier nooit aan begonnen zonder de bemoediging van Barnabas. Zo kunnen we mee werken met God door anderen te bemoediging.

God verlost ons om ons geschikt te maken als instrumenten van Zijn vrede. Door onze verlossing kunnen we samenwerken met God en kunnen we de opdracht van Jezus aan ons om het licht der wereld en het zout der aarde te zijn waarmaken. 

Wil je meer weten over dit onderwerp? Wil je ontdekken waar jij verlossing nodig hebt, hoe God met jou samen wil werken en hoe God dat deed bij Thomas, Petrus, Paulus en Barnabas? Doe mee vanaf 24 april op een maandag-, dinsdag- of donderdag-avond.