Denk zoals God

Denk zoals God

Kijk jij de hemel wel eens vragend aan? Zo van hoe kan dit? Waarom? Waarom ik? In deze blog wil ik je helpen om te gaan met dit soort vragen door te kijken hoe Jezus en Franciscus van Assisi hiermee omgingen.

Op een dag gingen Franciscus en zijn broeder bedelen. Zijn broeder had inmiddels zo’n trek gekregen dat hij stiekem van het bij elkaar gebedelde rantsoen had gegeten. Toen beide heren aan het einde van de dag hun buit bij elkaar legden, kwam Franciscus erachter dat er al van was gegeten. De broeder schaamde zich voor zijn daad, maar Franciscus was niet boos. “Broeder, jij wist dat de Heer ons voldoende te eten zou geven. Blijkbaar is jouw vertrouwen op God groter dan die van mij.” Spontaan begon hij God te loven.

Sterk staaltje anders denken, vind je niet? Als je leerling van Jezus wilt zijn dan moet je anders leren denken. In het Evangelie van afgelopen zondag krijgt Petrus van Jezus op zijn lazer: “Jij denkt zoals mensen denken, en niet zoals God denkt.” Logisch toch? Petrus is een mens. Mensen denken zoals mensen. 

Hoe denk je dan toch als God? 
Als je problemen hebt, en dan bedoel ik ook de echt serieuze problemen, dan zijn wij mensen geneigd om onze problemen aan God voor te leggen. We vertellen God hoe groot onze problemen zijn. Niet verkeerd, in de bijbel komen we talloze verhalen, gebeden en gedichten tegen waarin mensen met hun noden bij God kwamen. Maar ik heb een ander voorstel. Wat nu als we denken zoals God?

Wat nu als we niet God vertellen hoe groot onze problemen zijn, maar als we onze problemen zouden vertellen hoe groot God is? 

Petrus vertelde aan Jezus de problemen die Jezus moest gaan oplossen. Petrus was teleurgesteld dat Jezus ging sterven in plaats van de Romeinen het land uit te jagen. Petrus vertelde Jezus hoe groot de problemen van de joden waren. Begrijpelijk, maar niet bepaald hoe God denkt.

Franciscus aan de andere kant richtte zich niet op een mogelijk tekort aan voedsel, maar op de vrijgevigheid van God. Hij denkt zoals God denkt.

Ik wil niet zeggen dat problemen er niet mogen zijn, of dat je ze moet negeren. In tegendeel. Alleen laat problemen nooit een reden zijn om aan God te twijfelen, want dan heb je er een probleem bij. Ga de problemen juist mét God te lijf. Reken erop dat Hij in jouw team zit om het op te lossen. Denk als God. Vertel je problemen hoe groot God is.