Laat je hart en je hoofd spreken

Laat je hart en je hoofd spreken

De StadsKapel steunt de Nederlandse franciscanen in hun inzet voor een rechtvaardige wereld. De stichting Franciscus Helpt werkt nauw samen met een internationale hulp- en ontwikkelingsorganisatie van franciscanen die over een grote expertise beschikt om franciscaanse projecten wereldwijd te ondersteunen. In deze blog vraag ik jouw aandacht voor een speciaal project om financieel aan bij te dragen. Laat je hart en je hoofd spreken.

In Nagongera in Oeganda gaan 1350 meisjes elke dag naar school. Ze zijn blij dat ze leren lezen, schrijven en rekenen, goed verzorgd worden en een veilige plek hebben bij de zusters op school. Zuster Laetitia meldt ons dat de watervoorziening een van de grootste problemen is. De meisjes leggen elke dag lange afstanden af, dragen zware jerrycans met water, vervoeren ze in kruiwagens of op de fiets. Dit kost veel tijd en verkleint de mogelijkheid om te leren en verder te komen op school.

Zuster Laetitia vraag ons om €7.200,- voor vier watertanks met stellages en een dompelpomp zodat het regenwater uit de goten op het schooldak kan worden opgevangen. Het opgeslagen water helpt op deze manier om te voorzien in de dagelijkse behoeften aan drinkwater, hygiëne en irrigatie van de moestuinen tijdens de droge periodes. Dat zou een grote verlichting voor alle studenten en zusters betekenen.

Laat je hart en je hoofd spreken door een bedrag naar keuze over te maken naar de stichting.

Sint-Franciscusstichting
Website
Van der Does de Willeboissingel 12,
5211CB 's-Hertogenbosch
tel.: 073 - 687 5615
e-mail: hulp@franciscanen.nl
bankrekening: IBAN: NL53 SNSB 0925 9254 11
BIC: SNSBNL2A

De Sint-Franciscusstichting is aangemerkt als een 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI). Hierdoor genieten donateurs belastingvoordeel.